An error occured when updating the database.
The likely reason is that write permissions are not set on the 'database' folder.
Please remember that write and delete permissions are also required on the 'content' folder and its subfolders.

SQL Query: UPDATE tblMenu SET [count] = 72837 WHERE menuid=1374;

IIS Said: Operation must use an updateable query. Bjerkelunden kunstgressbane - Fotball, Tofte, Filtvet, Hurum, Utleie klubbhus, Filtvet Fremad

Bjerkelunden kunstgressbane

 
Oversiktsbilde over hvor banen skal ligge.
 
Tofte IL
Filtvet Fremad IF
Adresse
Skogveien 10,
3482 TOFTE
3480 FILTVET
Leder hovedstyre
Jan Lennestad
Kolbjørn Johansen
Leder fotballstyre
Knut Åsen
Hjemmebane
Tofte Stadion,
Bjerkelunden
Filtvet Stadion
Tot. Banefasiliteter
2 gress (11-er)
1 grus (11-er)
Medl. Tall
Tot ca 1400 medlemmer
hvorav ca 250 aktive fotballspillere
Aktiviteter
Fotball, ski, håndball og allidrett
 
Kort historikk om klubben
  • Tofte IL stiftet den 1. september 1919 – Filtvet Fremad IF 26.08.1914
  • Breddeidrettslag med A-laget fotball i 5-divisjon og damelag i 2 divisjon
  • Idrettslaget favner hele Søndre delen av Hurum.
  • Med sterk vekst i medlemsmassen de siste 10 år på grunn av økt utbygging, forventes fortsatt vekst i kommunen, og idrettsanlegget bør følge med i utviklingen av ulike aktivitetstilbud og utøvelse av idrett på samme nivå som våre nabokommuner.
  • Fremad IF arrangerer Hurum Cup på ski hvert år med mer enn 250 deltagere i alle årsklasser.
Hvorfor kunstgress?
  • Stort udekket behov for trening, kamper i vår- og høstsesong
  • Støtte under arrangement og utleie til mulig samarbeidspartner Sødra Cell
  • Bedre treningsforhold vinterhalvår (oktober – april)
Hvilke ønsker om utbygging har klubben?
  • Kunstgress 11-er bane anlagt på Tofte IL’s eksisterende baneanlegg.
Andre elementer
Tofte IL’s baneanlegg har beliggenheten ved Hurum ungdomskole og Sødra Cell cellolosefabrikk. Sødra Cell har en uutnyttet og ubegrenset tilgang på oppvarmet vann. Denne resursen kan enkelt benyttes som oppvarmingskilde for et kunstgressanlegg på Tofte IL. Sødra Cell stiller seg i møte positive til å vurdere sin deltagelse i et slikt prosjekt. Hurum Ungdomskole har sin gymsal i nær tilknytning til Tofte IL sitt baneanlegg. Der ser vi også et det kan bli en positiv synergi i form av utleie til aktiviteter i skoletiden.
 Tilbake til forsiden Gå tilbake til forsiden  
| More
©2022  Din Dataløsning EPS | Firmawebben