An error occured when updating the database.
The likely reason is that write permissions are not set on the 'database' folder.
Please remember that write and delete permissions are also required on the 'content' folder and its subfolders.

SQL Query: UPDATE tblMenu SET [count] = 72837 WHERE menuid=1374;

IIS Said: Operation must use an updateable query. Bjerkelunden kunstgressbane - Fotball, Tofte, Filtvet, Hurum, Utleie klubbhus, Filtvet Fremad

Kunstgress prosjektet

Kunstgressbanen vil finansieres med Tippemidler, sponsorer og ved salg av andeler av gressmatta. Vi ønsker at alle som ønsker at barna våre skal få en etterlengtet kunstgressbane skal være med å bidra med kjøp av en eller flere andeler av ”matta”. Alle som bidrar vil få et synlig bevis på dette her på våre hjemmesider.

Figuren viser oppbygningen av banen tegnet i snitt.
Som en naturlig del av planen om å bygge et kunstgressanlegg med undervarme kreves et frostsikringslag. Vi vil også legge en drenerede fiberduk for å unngå setninger i grunnen. I tillegg gjøres minimale inngrep ved fjerning av dagens toppdekke (maks 25cm). Disse tiltankene vil hindre setninger og telehiv på spillematten.

Fotballgruppa Tofte / Fremad IF kan pr i dag ikke tilby barn og ungdom treningsforhold på lik linje med andre idrettslag rundt om i distriktet. Vi får stadig henvendelser fra barn, ungdom og foreldre med ønske om at vi også får en kunstgressbane på Tofte stadion. Nabokommunene Røyken, Svelvik m.fl. har alle gode kunstgresstilbud. Vi ser en økende tendens av kunstgressbaner rundt om i Buskerud og våre unge fotballspillere som G14 spiller 5 av sine 9 bortekamper på kunstgressbaner denne høsten.

Tofte / Fremad IF ønsker å legge forholdene til rette slik at barn og ungdom kan utøve sin idrett på lik linje med andre idrettslag i distriktet. Ved å bygge en kunstgressbane vil fremme fysisk aktivitet, og bedre tilbudet for barn og unges oppvekstvilkår i kommunen. Vi ser stadig en tendens at mange slutter med idrett i altfor ung alder, så det å få rustet opp idrettsanlegget vil være et viktig bidrag å vårt videre arbeid ved å fremme idrett og friluftsliv i sunne former.

Vi håper at vi gjennom salg av andeler kan oppnå vår målsetting på innsamla midler slik at vi får påbegynt banen i løpet av sommeren 2011.

Tofte / Fremad IF – Prosjektperiode 2011.

Representant for IL Filtvet Fremad
Steinar Jacobsen
Mob: 93468072
steinar.jacobsen@prediktor.no
Representant for Tofte IL
Per Morten Brun
Mob: 90780432
post@produktide.no
Bygningsingeniør
Svein Granli
Mob: 95759032
sve-gran@online.no Tilbake til forsiden Gå tilbake til forsiden  
| More
©2022  Din Dataløsning EPS | Firmawebben